Tietosuojakäytäntö

1. Yleistä

Timber - Furniture & Woodwork on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä. Tällä tietosuojaselosteella informoimme asiakkaita heidän henkilötietojensa käsittelystä.

2. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Timber - Furniture & Woodwork, Y-tunnus 3130760-3

Niittylänpolku 5
00620 Helsinki
Puh. 0401407343
Timber - Furniture & Woodwork
Timi Raveala
Niittylänpolku 5
00620 Helsinki
Puh. 0401407343

Rekisteriasioihin liittyen yhteyshenkilönä toimii:

3. Rekisterin nimi

Timber - Furniture & Woodwork asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin käyttötarkoituksena on asiakassuhteiden hoito, palveluiden tarjonta, yhteydenpito asiakkaisiin sekä markkinointi. Henkilötietoja käsitellään myös mahdollisten reklamaatioiden ja muiden vaatimusten selvittämisen edellyttämissä tarkoituksissa.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää asiakkaan perustiedot: Nimen, yhteystiedot sekä mahdolliset muut asiakkaan itse antamat tiedot. Lisäksi rekisteriin tallennetaan tiedot asiakkaan tilaamista tuotteista sekä niiden toimittamisestä ja laskutuksesta.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin asiakastiedot saadaan asiakkaalta asiakassuhteen syntyessä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja säilytysaika

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, mutta tiedot välittyvät mahdollisen luottosopimuksen yhteydessä luottoa myöntävälle taholle. Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietoaineisto ja sen palvelin on suojattu asianmukaisella palomuurilla ja teknisellä suojauksella.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Henkilötietolain mukaisesti rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat tiedot ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Rekisteröity voi pyytää myös häntä koskevien tietojen korjausta tai päivittämistä.